پورتال اداره روابط عمومی اداره کل استان مرکزی
اخبار مهم:

روسای ادارات

روسای ادارات: سید رحیم محمدی مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک اراک**** علی دربندی مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 اراک*** ابراهیم فراشیانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان ساوه***/ مهدی محمدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان خمین***/ اسداله کمال آبادی مدیر آموزش و پرورش شهرستان شازند***/ محمد علی یوسفی مدیر آموزش و پرورش شهرستان زرندیه***/ محمد رحمتی مدیر آموزش و پرورش شهرستان خنداب***/ حجت اله فدایی مدیر آموزش و پرورش شهرستان دلیجان***/ حسن شمس مدیر آموزش و پرورش شهرستان محلات***/ سید ابوالفضل موسوی مدیر آموزش و پرورش شهرستان کمیجان***/ محمد محسن آبادی مدیر آموزش و پرورش شهرستان فراهان***/ قاسم بهزاد نژاد مدیر آموزش و پرورش شهرستان تفرش***/ عبداله آقانوری مدیر آموزش و پرورش شهرستان آشتیان***/ حمید صابر رئیس آموزش و پرورش منطقه نوبران***/ رضا عبدی رئیس آموزش و پرورش منطقه سربند***/

آخرین اخبار