پورتال اداره روابط عمومی اداره کل استان مرکزی
اخبار مهم:
نقل و انتقالات برون استانی

بخشنامه نقل و انتقالات برون استانی به مناطق و مدارس ارسال گردیده است و بخشنامه درون استانی متعاقبا ارسال خواهد شد

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه