پورتال اداره روابط عمومی اداره کل استان مرکزی
اخبار مهم:
جشنواره ملی فلیم کوتاه ارزشیابی کیفی- توصیفی

با سلام و احترام، به اطلاع می رساند مهلت ارسال آثار جشنواره ملی فلیم کوتاه ارزشیابی کیفی- توصیفی استانی تا96/2/28تمدید شد.شایسته است

با اطلاع رسانی مناسب و به موقع زمینه حضور آموزگاران ،مربیان ،مدیران ،معاونین مدارس ،دانشجو معلمان و.... را در ارائه خود به این جشنواره فراهم نمایید.

فایل پیوست ضمیمه می باشد .

http://10.30.170.46/portal/fileLoader.php?code=e1843819f32f42b8d7df491491382895

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه